Turkish

2000, Uygarlık Süreci, Sosyo-Oluşumsal ve Psiko-Oluşumsal İncelemeler, cilt 1 (İstanbul: İletişim yayınları). [Über den Prozess der Zivilisation, volume 1, translated by Ender Ateşman.]

2000, Mozart Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine (İstanbul: Kabalcı Yayınevi). [Mozart:  Zur Soziologie eines Genies, translated by Yeşim Tükel.]

 

2000, Zaman Üzerine (İstanbul: Ayrıntı Yayınları) [Über die Zeit, translated by Veysel Atayman.]

 

2002, Uygarlık Süreci, Sosyo-Oluşumsal ve Psiko-Oluşumsal İncelemeler, cilt 2

(İstanbul: İletişim yayınları). [Über Den Prozess der Zivilisation, volume 2, translated by Ender Ateşman.]