Norbert Elias: Publications in Hungarian


1974 (with Eric Dunning), ‘Sportcsoportok dinamikájáról különös tekintettel a labdarúgó-csapatokra’, in Balyi István, Takács Ferenc (eds.) Sportszociológia. Válogatás. (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó), pp. 99–116. [Translation from English by Borbély Györgyné of Dynamics of Sport Groups with Special Reference to Football, British Journal of Sociology, Vol. 17, No. 4, December 1966, pp. 388–402.]

1987, A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Társadalomtudományi Könyvtár. (Budapest: Gondolat Kiadó) [Translation from German by Berényi Gábor of Über den Prozess der Zivilisation. I-II. (Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1982).]

1990, ‘Az időről’, in Gellériné Lázár Márta (ed.), Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Hermész Könyvek. (Budapest: Akadémiai Kiadó) pp. 15-47. [Translation from German by Berényi Gábor of Über die Zeit. Vorwort (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1984) pp. VII-XLVIII.]

1991 (december), ‘Túl későn vagy túl korán. Gondolatok a folyamat- és figurációelmélet helyéről’. Világosság, 32. évfolyam, 12. szám. pp. 905-916. [Translation from German by Berényi Gábor of ‘Notizen zum Lebenslauf’, Chapter V., in Peter Gleichmann et all. (eds.) Macht und Zivilisation (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1984) pp 58-81.]

1995, ‘A sport eredete mint szociológiai probléma’, in Fóti Péter (ed.), Bevezetés a sportszociológiába. Szöveggyűjtemény I. (Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó) pp. 96-111. [Translation from English of ‘The Genesis of Sport as a Sociological Problem’, in Eric Dunning (ed.) The Sociology of Sport. A Selection of Readings (London, Frank Cass & Co., 1971) pp. 88-115. The name of the translator is not indicated.]

1995, ‘Az alakzatról’, in Fóti Péter (ed.), Bevezetés a sportszociológiába. Szöveggyűjtemény I. (Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó) pp. 126-127. [Reprint of a part of 1987.]

1995, ‘A támadókedv változásairól’, in Fóti Péter (ed.), Bevezetés a sportszociológiába. Szöveggyűjtemény I. (Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó) pp. 128-136. [Reprint of a part of 1987.]

1995, ‘Összefoglalás. Egy civilizációelmélet vázlata’, in Fóti Péter (ed.), Bevezetés a sportszociológiába. Szöveggyűjtemény I. (Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó) pp. 137-147. [Reprint of a part of 1987.]

1998, ‘A „kultúra” és a „civilizáció” ellentétének szociogenezise Németországban’, in: Wessely Anna (ed.), A kultúra szociológiája. Szemeszter. (Budapest: Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium) pp. 41-51. [Translation from German by Berényi Gábor and Wessely Anna of Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977) pp. 1-10, 23-26, 36-42.]

1998 (március), ‘A sport eredete mint szociológiai probléma’. Replika. Társadalomtudományi folyóirat, 29. szám, pp. 41-54. [This translation is different from the 1995 version. In this translation the original essay is slightly abridged. Translation from English by Kovács Lola of ‘The Genesis of Sport as a Sociological Problem’, in Eric Dunning (ed.), The Sociology of Sport. A Selection of Readings (London, Frank Cass & Co., 1971) pp. 88–115.]

1999, A szociológia lényege. TÁRStudomány. (Budapest: Napvilág Kiadó) [Translation from German by Berényi Gábor of Was ist Soziologie? (München, Juventa Verlag, 1996, 8th edition).]

2000, A haldoklók magányossága. Helikon Huszonegy. (Budapest: Helikon Kiadó) [Translation from German by Glavina Zsuzsa of Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1982). Preface for the Hungarian edition by Polcz Alaine.]

2000 (május), ‘A nagy lépés. Mozart, a “szabad művész”’. Muzsika, 43. évfolyam, 5. szám, pp. 12-15. [Excerpt from the book ‘Mozart. Egy zseni szociológiája’ published in the same year.]

2000, Mozart. Egy zseni szociológiája. Mérleg. (Budapest: Európa Könyvkiadó) [Translation from German by Győri László of Mozart. Zur Soziologie eines Genies. Herausgegeben von Michael Schröter. (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991).]

2002, A németekről. Hatalmi harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik-huszadik században. Universitas. (Budapest: Helikon Kiadó) [Translation from German by Győri László of Studien über die Deutschen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, edited by Michael Schröter (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989).]

2003, ‘Visszaemlékezés Mannheim Károlyra’, in: Gellériné Lázár Márta et al. (eds.) Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról TÁRStudomány. (Budapest: Napvilág Kiadó), pp. 93-110. [Translation from German by Berényi Gábor of Notizen zum Lebenslauf. Alfred Weber und Karl Mannheim 1-2., in Norbert Elias: Über sich selbst (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989) pp. 134-158.  The following bibliographical data of the original German text are probably incorrect in the Hungarian edition: Norbert Elias: Über sich selbst Frankfurt/M. 1940. The correct data are provided by Berényi Gábor.]

2004, A civilizáció folyamata. Társadalomtudományi Könyvtár Új Folyam. (Budapest: Gondolat Kiadó) [Second revised edition. Translation from German by Berényi Gábor of Über den Prozess der Zivilisation. I-II. (Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1982).]

2005, Az udvari társadalom. A királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai jellemzőinek vizsgálata. Szociológia és történettudomány címmel bevezető tanulmánnyal ellátva. TÁRStudomány. (Budapest: Napvilág Kiadó) [Translation from German by Gellériné Lázár Márta et al. of Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königstums und der höfischen Aristokratie. Mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft. (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, Suhrkamp taschenbuch wissenschaft 423, 1994, 7th edition).]