Norbert Elias: Publications in Dutch

1971 Sociologie en geschiedenis en andere essays. Translations under editorship of Godfried van Benthem van den Bergh and Jan Godschalk of ‘Problems of Involvement and Detachment’ (1956); Die höfische Gesellschaft, pp 9–59; Über den Prozeβ der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, pp vi–lxx; ‘Sociology and Psychiatry’ (1969). Amsterdam: van Gennep.

1971 ‘Sport en geweld. Het ontstaan van de sport in de antieke wereld’. Translation from English by Nelleke Fuchs-van Maaren of ‘The Genesis of Sport as a Sociological Problem’ (1971), De Gids 134, pp. 67–88.

1971 Wat is sociologie? Translation from German by J. Vollers and J. Goudsblom of Was ist Soziologie?. Utrecht: Het Spectrum.

1974 ‘Een essay over tijd’. Translation from English by G. van Benthem van den Bergh of the manuscript ‘An Essay on Time’. De Gids 137 (9–10), pp. 600–8.

1975 ‘Een essay over tijd’. Translation from English by G. van Benthem van den Bergh of the manuscript ‘An Essay on Time’. De Gids 138 (1–2, 5–6, 9), pp 50–9, 367–77, 587–600.

1976 (with John L. Scotson) De gevestigden en de buitenstaanders: Een studie van de spanningen en machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten. Translation from English by Cas Wouters and Bram van Stolk of The Established and the Outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems, including the translation of a new introduction, ‘Naar een theorie van gevestigden–buitenstaanders relaties’, by the author. Utrecht: Het Spectrum.

1977 ‘Drake en Doughty: De ontwikkeling van een conflict’. Translation from English by Nelleke Fuchs-van Maaren of the manuscript ‘Drake and Doughty: a paradigmatic case study’. De Gids (Amsterdam) 140, pp. 223–37.

1977, ‘Over roddelen’. Excerpt from The Established and the Outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems, pp. 89–105, in Johan Goudsblom et al. (eds), Hoofdstukken uit de sociologie, pp 267–284. Utrecht: Spectrum.

1980 ‘Over de dood en de eenzaamheid van de stervenden in onze tijd’. Translation from German by G. van Benthem van den Bergh of ‘Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen’ (1979). De Gids (Amsterdam) 143, pp. 451–79.

1982 Het civilisatieproces: Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Translation from German by Willem Kranendonk et al. (vol. 1) and Han Israëls (vol. 2) of Über den Prozeβ der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Utrecht: Het Spectrum.

1982 Problemen van betrokkenheid en distantie. Translation from English by G. van Benthem van den Bergh and B. Jonker of ‘Problems of Involvement and Detachment’ (1956), and parts of the original English manuscript, ‘The Fishermen in the Maelstrom’, later to be translated and enlarged and published in Involvement and Detachment.

1983 ‘Kitschstijl en kitschtijdperk’. Translation from German by Gerda Meijerink of ‘Kitschstil und Kitschzeitalter’ (1935), in Gerda Meijerink (ed.), Die Sammlung: Een bloemlezing uit het emigranten-maandblad dat van september 1933 tot augustus 1935 bij Querido Verlag is verschenen, pp 211–22. Amsterdam: Querido.

1983 ‘Hoe kunnen wetenschappelijke en literaire utopieën de toekomst beïnvloeden?’ Translation from English by G. van Benthem van den Bergh of a lecture given in June 1980 at the NIAS in Wassenaar. De Gids (Amsterdam) 146, pp. 3–17.

1983 ‘Voorwoord’, in Bram van Stolk and Cas Wouters, Vrouwen in tweestrijd: Tussen thuis en tehuis: Relatieproblemen in de verzorgingsstaat, opgetekend in een crisiscentrum, pp. 9–17. Deventer: Van Loghum Slaterus

1984 De eenzaamheid van stervenden in onze tijd. Revised translation by G. van Benthem van den Bergh of 1980, based on Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen (1982). Amsterdam: Meulenhoff.

1985 Een essay over tijd. Re-publication of 1974 and 1975, enlarged with additional texts from Über die Zeit: Arbeiten zur Wissenssoziologie II (without the foreword). Amsterdam, Meulenhoff

1985 De gevestigden en de buitenstaanders: Een studie van de spanningen en machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten. New edition of 1976. Den Haag: E.R. Ruward

1986 ‘De vrees om te verdwijnen en de straf die ons te wachten staat’. Translation from English by A. Steenhuis of parts of a lecture given at the Studium Generale in Groningen (see also ‘Fear of Death’, 1990). De Groene Amsterdammer, 110 (50), 10 December 1986, pp. 18–19.

1987 ‘Notities bij mijn levensloop’. Translation from German by Rudolf Knijff of ‘Notizen zum Lebenslauf’ (1984), in A.J. Heerma van Voss and A. van Stolk (eds), De geschiedenis van Norbert Elias, pp 93–164. Amsterdam: Meulenhoff .

1990 Het civilisatieproces: Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Revised edition of the 1982 Dutch edition. Utrecht: Het Spectrum.

1991 Mozart: De sociologie van een genie. Translation from German by Ria van Hengel of Mozart: Zur Soziologie eines Genies. Amsterdam: Van Gennep.

1997 De hofsamenleving: Een sociologische studie van koningschap en hofaristocratie. Translation from German by Bart Jonker of Die höfische Gesellschaft. Amsterdam: Boom.

2001 Het civilisatieproces:  Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Revised edition of the 1990 Dutch edition. Amsterdam: Boom.

2003 Studies over de Duitsers: Machtsstrijd en habitus-ontwikkeling. Translation from German by Bart Jonker of Studien über die Deutschen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung. Amsterdam: Boom.

2005 (with John L. Scotson) Gevestigden en buitenstaanders: Groepscharisma, stigmatisering en zelfwaardering. Revised edition of 1976, with the addition of a new essay, ‘Een nadere uitwerking van de theorie van gevestigden–buitenstaanders relaties: het Maycomb model’. Amsterdam: Boom.

2007 (with Eric Dunning) Sport en spanning: de zoektocht naar sensatie in de vrije tijd. Translation from German by Bart Jonker. Amsterdam: Bakker.
 
2008 De eenzaamheid van stervenden in onze tijd. 4th edn of 1984, Amsterdam: Meulenhoff.

2011 Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Revised edition from 1982, translation from German by Willem Kranendonk, Han Israëls and others. Amsterdam: Boom, in the series Grote Klassieken.